img1

Žiadosti pre Povolenie parkovania na rok 2024

Valné zhromaždenie obč. združenia Blumentál dňa 11.12.2023 určilo dobu na doručovanie Žiadosti o Povolenie parkovania na rok 2024
od 18.12.2023 od 8:00 hod do 29.12.2023 vrátane, a to na e-mail združenia.

small_valne

Valné zhromaždenie OZ Blumentál 2023

Dovoľujeme si Vás v mene Správnej rady pozvať na riadne Valné zhromaždenie nášho občianskeho združenia Blumentál, dňa 11.12.2023 o 17:00 v priestoroch jedalne MiniMax na Krížnej ulici.

Za účelom efektívneho priebehu schôdze si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste Váš názor, či akékoľvek iné podnety, návrhy na zmeny, zlepšenia našej činnosti, napísali vopred na tento mail. Ideálne s týždňovým predstihom, aby sa s nimi mohla Správna rada vopred oboznámiť. A vedieť už adresne vyjadriť a viesť diskusiu na schôdzi. Aj slabý hlas, ktorý môže byť tým určujúcim, nech má priestor sa prejaviť.

img2

Zápisnica z valného zhromaždenia OZ Blumentál

Zápisnica z Valného zhromaždenia OZ Blumentál bude čoskoro zaslaná e-mailom a zverejnená v tejto sekcii.

shutterstock_604270445

Pozvánka na upratovanie nášho okolia

Vážení členovia OZ Blumentál a majitelia bytov, mrzí nás že nám počasie zatiaľ neumožnilo zorganizovat spoločné upratovanie našeho vnútrobloku. O možnom termíne (pravdepdobne jarnom) vás budeme informovať.

Ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Untitled-2

Stiahnite si prihlášku a staňte sa členom aj vy

Ak máte záujem aktívne sa podieľať na zveľaďovaní prostredia, v ktorom sa denno-denne nachádzate, stiahnite si príhlášku
a pošlite nám ju na email združenia: blumentaloz@gmail.com

Nižšie si stiahnite prihlášku vo formáte .doc alebo .pdf
Prihlášku si stiahnete kliknutím na príslušné tlačidlo.

Fotogaléria

Ako vytvárame spoločný priestor pre krajší život