img1

Žiadosti pre Povolenie parkovania na rok 2023

Valné zhromaždenie obč. združenia Blumentál dňa 1.12.2022 určilo dobu na doručovanie Žiadosti o Povolenie parkovania na rok 2023
od 19.12.2022 od 8:00 hod do 10.1.2023 vrátanea to na e-mail združenia.

small_valne

Valné zhromaždenie OZ Blumentál 2022

Dovoľujeme si Vás v mene Správnej rady pozvať na riadne Valné zhromaždenie nášho občianskeho združenia Blumentál, dňa 01.12.2022 o 17:30 v priestoroch Základnej školy na Vazovovej ul. Pozvánku práve vyvesenú aj na verejne prístupných miestach vo vnútrodvore nájdete v prílohe.

Za účelom efektívneho priebehu schôdze si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste Váš názor, či akékoľvek iné podnety, návrhy na zmeny, zlepšenia našej činnosti, napísali vopred na tento mail. Ideálne s týždňovým predstihom, aby sa s nimi mohla Správna rada vopred oboznámiť. A vedieť už adresne vyjadriť a viesť diskusiu na schôdzi. Aj slabý hlas, ktorý môže byť tým určujúcim, nech má priestor sa prejaviť.

small1

Úspešný Nový rok 2022 prajeme. Rovnako ako pred rokom, pretrvávajúca pandemická situácia nám nedovoľuje zhromažďovať sa. Teda ani konanie riadneho Valného zhromaždenia (VZ) nášho občianskeho združenia Blumentál nie je možné.

Už v priebehu minulého roka sme zistili, že ani v krátkom období medzi 2. a 3. vlnou nebolo možné zohnať miestnosť na konanie VZ, základná škola na Vazovovej neposkytovala túto možnosť. Stretávať sa a rokovať v reštaurácii, či vonku sa nám nezdalo vhodné. Myšlienka, že by sa konanie VZ presunulo na marec, s ohľadom na Omikron nie je veľmi reálna. Ani ostatná možnosť - oddeliť konanie VZ od začatia procesu udeľovania povolení na parkovanie, predpokladám, že by nebola zmysluplná.
Pre slabú účasť by rozhodovanie o zásadných otázkach fungovania nášho združenia zrejme nebolo uznášaniaschopné.

img2

Zápisnica z valného zhromaždenia OZ Blumentál

Zápisnica z Valného zhromaždenia OZ Blumentál bude čoskoro zaslaná e-mailom a zverejnená v tejto sekcii.

shutterstock_604270445

Pozvánka na jarné upratovanie nášho okolia

Vážení majitelia bytov, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na jesenné upratovanie okolia Vášho bytového domu, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa dňa 26.11.2022 o 9:00hod

Stretneme sa na zadnom dvore pred knižnicou. Predpokladaný čas ukončenia upratovania je o 11:00.
Ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Untitled-2

Stiahnite si prihlášku a staňte sa členom aj vy

Ak máte záujem aktívne sa podieľať na zveľaďovaní prostredia, v ktorom sa denno-denne nachádzate, stiahnite si príhlášku
a pošlite nám ju na email združenia: blumentaloz@gmail.com

Nižšie si stiahnite prihlášku vo formáte .doc alebo .pdf
Prihlášku si stiahnete kliknutím na príslušné tlačidlo.

Fotogaléria

Ako vytvárame spoločný priestor pre krajší život